تمرین در آب در هیدرومِد با رویکرد ورزشی اندام تحتانی

گرم کردن در آب در هیدرومِد

تمرین بدون تجهیزات

1.گام برداشتن به جلو : صاف بایستید، ران و زانوی یک سمت را خم کنید، سپس زانو را صاف کرده و مچ پا را به سمت بالا ببرید. اکنون پاشنه را روی زمین بگذارید و با حرکت به جلو بر روی پا وزن بیاندازید. این حرکات را ب رای پای دیگر انجام دهید. راه رفتن به جلو را به همین صورت ادامه دهید.
(عضلات اصلی حرکت: ایلیوپسواس، رکتوس فموریس ، پکتینئوس، گلوتئوس ماگزیموس، همسترینگ، کوادریسپس، گاسترو کنمیوس و سولئوس )

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

2. گام برداشتن به عقب: صاف بایستید ، ران را به عقب ببرید و زانو را خم کنید، سپس انگشتان و به دنبال آن کف پا را بر روی زمین بگذارید و با حرکت به عقب ، وزن را بر روی پا بیاندازید. این حرکات را بر ای پای دیگر انجام دهید. راه رفتن به عقب را به همین صورت ادامه دهید.
(عضلات اصلی حرکت : ایلیوپسواس ، رکتوس فموریس ، پکتینئوس ، گلوتئوس ماگزیموس ، همسترینگ ، کوادریسپس ، گاسترو کنمیوس و سولئوس )

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا


3. گام برداشتن به پهلو : کاملا صاف بایستید. اکنون یک پا را از پای دیگر دور کنید و کف آن پا را روی زمین بگذارید. سپس پای دیگر را به آن نزدیک کنید. به این ترتیب به پهلو گام بردارید. تمرین را به سمت دیگر تکرار کنید.
(عضلات اصلی حرکت : گلوتئوس م ، ایلیوپسواس ، سارتوریوس ، رکتوس فموریس ، تنسور فاسیالاتا ، گلوتئوس مینیموس ، پکتینئوس ، گراسیلیس ، ادداکتور های لونگوس و برویس و ماگنوس)

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

4. گام برداشتن قیچی وار : صاف بایستید، یک پا را از جلوی پای دیگر عبور داده و کف آن پا را روی زمین بگذارید سپس به پای دیگر همین حرکت را انجام دهیدو به همین ترتیب به صورت قیچی وار به سمت جلو حرکت کنید.
(عضلات اصلی حرکت : گلوتئوس م ، ایلیوپسواس ، سارتوریوس ، رکتوس فموریس ، تنسور فاسیالاتا ، گلوتئوس مینیموس ، پکتینئوس ، گراسیلیس ، ادداکتور های لونگوس و برویس و ماگنوس)

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

5.  راه رفتن با زانو های صاف : این تمرین به سه حالت قابل انجام است
1. صاف بایستید. اکنون در حالی که زانو ها را صاف نگه داشته اید به جلو گام بردارید.
2.صاف بایستید. اکنون در حالی که زانو ها را صا
ف نگه داشته این بر روی پنچه ها به جلو گام بردارید.
3.صاف بایستید. اکنون در حالی که زانو ها را صاف نگه داشته اید ، بر روی پاشنه ها به جلو گام بردارید
(عضلات اصلی حرکت : فلکسورهای ران ، گلوتئوس ماگزیموس و همسترینگ)

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

6.  راه رفتن با گام های بلند : کاملا صاف بایستید. اکنون در حالی که تنه را صاف نگه داشته اید و عضلات شکم را منقبض نموده اید ، با قدم های بلند به جلو گام بردارید دقت شود که در هر گام ابتدا پاشنه پا و بعد کف پا را روی زمین قرار دهید.
(عضلات اصلی حرکت : ایلیوپسواس ، رکتوس فموریس ، پکتینئوس ، گلوتئوس ماگزیموس ، همسترینگ ، کوادریسپس ، گاسترو کنمیوس و سولئوس )

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

7. رژه رفتن : کاملا صاف بایستید اکنون در حالی که یک پا بر روی زمین است ران و زانوی سمت مقابل را تا 90 درجه خم کنید سپس کف پا را پایین آورده بر روی زمین قرار دهید. این حرکت را با پای دیگر تکرا ر کنید و به صورت رژه رفتن به جلو گام بردارید. دقت شود که هر پا با دست مخالف آن بالا آورده می شود.
(عضلات اصلی حرکت : فلکسورهای ران ، گلوتئوس ماگزیموس ، کوادریسپس ، همسترینگ ، دور کننده های ران ، گاستروکنمیوس ، سولئوس ، دلتوئید ، پکترالیس ، رمبوئید ها و بایسپس فموریس )

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

8. اسکی در آب : کاملا بایستید. اکنون دست راست و پای چپ را جلو برده طوری که دست چپ و پای راست عقب باشد. سپس مانند اسکی کردن دست و پا را تعویض کنید. برای کم کردن فشار زانو  ها را خم کنید. زمانی که آب عمیق تر باشد میزان فشار کمتر است.
(عضلات اصلی حرکت : فلکسور های ران ، گلوتئوس ماگزیموس و همسترینگ )

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

9. حرکات لگن : بایستید و پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. بازو ها را از بدن دور کنید تا موازی سطح آب قرار گیرد. به سمت جلو نگاه کنید و مختصری زانو ها را خم کنید. اکنون لگن خود را  به سمت جلو حرکت دهید ، سپس به وضعیت اول برگردید و تمرین را تکرار کنید، در محله بعد با بردن لگن به سمت عقب و در نهایت به سمت چپ و راست تمرین را انجام دهید دقت شود که در طی انجام تمرین کف پا همچنان در تماس با زمین باقی می ماند.
(عضلات اصلی حرکت : رکتونس ابدومینوس ، ساکرو اسپاینالیس و کوادراتوس لومبروم)

آب درمانی اندام تحتانی - ورزش در آب زانو - هیدروتراپی پا

 

 

****

تجهیزات جدید استخر، آبدرمانی، ورزش در آب، هیدروتراپی، فیزیوتراپی در آب هیدروجیم و هیدرومِد که به لطف پروردگار، با دانش و استعداد جوانان این مرزو بوم و با استفاده از بهترین مواد اولیه و روش تولید همچنین با در نظر گرفتن بازخورد خوب مشتریان عزیز توسط شرکت بنیان در پارک علم و فناوری یزد تولید و به مراکز مختلف فیزیوتراپی، آب درمانی، هیدروتراپی، فیزیوتراپی در آب، بیمارستانی، مجموعه های آبی، پارک های آبی و استخرهای سراسر کشور ارائه شده است بالغ بر 30 مدل می باشد.که عبارتند از:

1-تردمیل آبی - تردمیل هیدروتراپی - تردمیل استخری - تردمیل آب درمانی - تردمیل بیمارستانی - تردمیل توانبخشی
2-دوچرخه ثابت آبی - اسپینینگ آبی - دوچرخه هیدروتراپی - دوچرخه آبدرمانی - دوچرخه توانبخشی - دوچرخه بیمارستانی
3-آگوا بالانس برد - تخته تعادل - تعادل در آب
4-الپتیکال آبی - مون واکر آبی - رکاب زن آبی - اسکی فضایی آبی
5-استپ آبی - استپ ایروبیک - استپ ورزشی - تخته استپ - استپ بدنسازی - استپ یوگا
6-بارفیکس آبی - بارفیکس باشگاهی - ژیمناستیک در آب - بارفیکس بدنسازی
7-ترامپولین آبی- هیدروجامپ - جامپینگ آبی - ترامپولین هیدروتراپی
8-دوچرخه نشسته آبی - دوچرخه نشسته هیدروتراپی
9-انواع دمبل آبی - دمبل باشگاه آبی - وزنه آبی - دمبل باشگاهی
10-انواع هالتر آبی - میله هالتر - هالتر بدنسازی در آب - هالتر باشگاهی
11-دمبل آبی غلطکی
12-مقاومت پایی - توانبخشی اندام تحتانی
13-واکر آبی
14-نودل گردنی آبی - نک نودل
15-پارالل آبی - میله آبی
16-توئیستر آبی- مسگری آبی
17-پله هیدروجیم - پله استخر - پله ملوانی - پله آب
-تنظیم کننده ارتفاع هیدروجیم
19-صندلی آبی - صندلی حمام - صندلی استخری - صندلی هیدروتراپی - صندلی فیزیوتراپی
20-آگوا پل - میله تعادل
21-آگوا بالانس - تعادل در آب
22-ساق بند - نودل پا
23-مچ بند - نودل دست
24-ویت کاف - وزنه آبی - کیسه شنی آبی
25-کمربند شناوری-کمربند آبی-کمربند شنا - تیوپ آبی
26-ست شناوری کامل در آب و دویدن در قسمت عمیق استخر

که برای دیدن  فیلم طرز استفاده از وسایل می توانید ا

ینجا کلیک کنید که برای دیدن فیلم مراکز می توانید

اینجا کلیک کنید.

هیدروجیم باشگاه بدنسازی جدید در آب

هیدرومد: فضایی که در آن تمامی درمانی داخل آب صورت می گیرد.

 


جهت مشاهده سایت تخصصی تجهیزات ورزش درآب:
www.hydrogym.ir

ارسال به سراسر کشور

 

تمرین در آب فواید هیدروتراپی فواید هیدروتراپی فواید فیزیوتراپی فواید آب درمانی


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: عضلات ,گلوتئوس ,اصلی ,بایستید ,زمین ,دهید ,اصلی حرکت ,عضلات اصلی ,بایستید اکنون ,رکتوس فموریس ,گلوتئوس ماگزیموس ,حرکت گلوتئوس م ,ورزشی اندا?
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سود پرک | فروش سود پرک | قیمت سود پرک | سودپرک 98 ‌‌‌غمی برنامه نویسی وب پاوربانک انکر ارزان قیمت برنامه 1000 ساعته حرف آخر خودم و نوشته هام گروه تبلیغاتی نقش و نگار دکتر الناز نیری دانلود آهنگ های جدید