تمرین در آب با رویکرد درمانی در هیدرومِد روی اندام های تحتانی

تمرین های مربوط به مفصل زانو در هیدرومِد:

تمرینات فعال در هیدرومِد:

1. حرکات دوچرخه ای یک پا : کنار استخر هیدرومِد بایستید و با دست هایتان لبه استخر را بگیرید. اکنون بر روی پای سالم بایستید و پای مبتلا را به حالت دوچرخه زدن خم و صاف کنید. تمرین را تکرار کنید س پس در جهت عکس انجام دهید. برای سهولت انجام این تمرین می تواند از دوچرخه نشسته هیدروجیم استفاده کرد.
(عضلات اصلی حرکت : همسترینگ ، کوادریسپس ، گلوتئوس ماگزیموس ، فلکسور ها و ادداکتور های ران )

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

دوچرخه ثابت آبی - دوچرخه نشسته هیدروجیم - دوچرخه استخری

 

2. خم کردن زانو با وزنه : یک وزنه به دور مچ پای سمت مبتلا ببندید ، رو به روی استخر هیدرومد بایستید و لبه استخر هیدرومد را نگه دارید اکنون به آرامی زانوی سمت مبتلا را خم کنید. این وضعیت را نگه دارید ، سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را تکرار کنید. این تمرین را می توان به سهولت با مچ بند هیدروجیم و حتی برای مقاومت بیشتر از ویت کاف هیدروجیم بهره برد.

(عضلات اصلی حرکت : کوادریسپس ، همسترینگ و گاستروکنمیوس)

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

مقاومت پایی هیدروجیم - وزنه آبی  - مقاومت آبی - نودل پا

ویت کاف آبی - وزنه شنا - وزنه - نودل - تخته شنا

 

3. خم و صاف کردن زانو : پشت به دیوار استخر هیدرومد بایستید و ران سمت مبتلا را تا 90 درجه خم کنید . اکنون با حفظ این وضعیت ، به آرامی زانو را خم و صاف کنید. تمرین را تکرار کنید.
(عضلات اصلی حرکت : فلکسور های ران ، کوادریسپس ، همسترینگ و گاسترو کنمیوس )

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

4. خم کردن زانو با وزنه : یک وزنه شناور به دور مچ پای سمت مبتلا ببندید. مانند شکل زانوی مبتلا را بر روی میله کنار استخر  قرار دهید. با دست های خود لبه استخر را بگیرید. اکنون به آرامی زانوی مبتلا را خم راست کنید. برای انجام بهتر این تمرین در آب می تواند از مقاومت پای هیدروجیم استفاده کرد.
(عضلات اصلی حرکت : کوادریسپس و همسترینگ)

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

5. چمباتمه زدن ( اسکات ) : رو به روی دیوار استخر بایستید و پا ها را به اندازه عرض شانه ها از هم باز کنید. اکنون در حالی که ستون مهره ای را صاف نگه داشته اید، به آرامی زانو ها را خم کرده و تا جایی باسن را پایین بیاورید که ران ها تقریبا موازی با کف استخر قرار بگیرند. دقت کنید که مفاصل ران نباید از سمت زانو ها پایین تر بیاید. سپس زانو ها را صاف کنید سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را تکرار کنید.
این تمرین با تحمل وزن بر روی یک پا پیشرفت پیدا می کند همچنین در نوع دیگری از آن می توان هنگام صاف کردن زانوها به کف استخر فشار آورد و حالت پرش ایجاد کرد.
(عضلات اصلی حرکت : کوادریسپس ، ادداکتور های ران ، گلوتئوس ماگزیموس ، همسترینگ و ابداکتورهای ران)

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

 

6. صاف کردن زانو در زنجیره بسته حرکتی:  بایستید ، پا ها را کنار یکدیگر قرار دهید و عضلات شکم و لگن را منقبض کنید. پای مبتلا را به جلو بگذارید و زانوی آن را خم کنید طوری که انگشتان پا به سمت جلو باشند. وزن را روی پای مبتلا بیاندازید. اکنون با حرکت به سمت عقب زانوی جلویی را صاف کنید و سعی کنید حرکت صاف شدن پا از پاشنه شروع شود این وضعیت را نگه دارید ، سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را تکرار کنید.
(عضلات اصلی حرکت : کوادریسپس ، فلکسور ها و ابداکتور های ران ، گلوتئوس ماگزیموس و همسترینگ)

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

7. خم و صاف کردن زانو : روی آب به شکم بخوابید و با دو دست تخته شنا یا نک نودل یا نودل گردنی هیدروجیم را بالای سر خود بگیرید. اکنون متنآوبا زانو ها را خم و صاف کنید.
(عضلات اصلی حرکت : کوادریسپس ، همسترینگ ، فلکسور ها و ابداکتور های ران و گلوتئوس ماگزیموس)

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

نودل گردنی - نودل شنا - تخته شنا -

8. صاف کردن زانو ها در زنجیره بسته حرکتی : بایستید و پا ها را بیشتر از عرض شانه ها باز کنید طوری که انگشتان پا به سمت خارج و دست ها دور از بدن قرار گیرد. اکنون در حالی که ستون مهره ای را صاف نگه داشته اید ، با خم کردن زانو ها به سمت پایین حرکت کنید. این حرکت را تا جایی انجام دهید که پاشنه ها شروع به بلند شدن از روی زمین کنند سپس بر روی انگشتان پا بلند شوید و این وضعیت را نگه دارید ، سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را تکرار کنید.
(عضلات اصلی حرکت : روتاتور های ران ، کوادریسپس ، همسترینگ و ابداکتورهای ران)

 

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

9. بالارفتن از پله : مقابل یک پله داخل آب بایستید ، ران و زانوی سمت مبتلا را خم کرده و کف  آن پا را روی پله بگذارید . اکنون با صاف کردن ران و زانو از پله بالا رفته و پای سالم را هم بر روی پله بگذارید . سپس پای سالم و به دنبال آن پای مبتلا را پایین گذاشته و این وضعیت را نگه دارید ، سپس به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را تکرار کنید. همچنین می توانید این حرکت را به سهولت با استپ هیدروجیم نیز انجام دهید.
(عضلات اصلی حرکت : گلوتئوس ماگزیموس ، کوادریسپس و گاستروکنمیوس)

 

تمرین در آب برای زانو - حرکات آب درمانی زانو - حرکات ورزشی زانو در استخر

 

***

تجهیزات جدید استخر، آبدرمانی، ورزش در آب، هیدروتراپی، فیزیوتراپی در آب هیدروجیم و هیدرومِد که به لطف پروردگار، با دانش و استعداد جوانان این مرزو بوم و با استفاده از بهترین مواد اولیه و روش تولید همچنین با در نظر گرفتن بازخورد خوب مشتریان عزیز توسط شرکت بنیان در پارک علم و فناوری یزد تولید و به مراکز مختلف فیزیوتراپی، آب درمانی، هیدروتراپی، فیزیوتراپی در آب، بیمارستانی، مجموعه های آبی، پارک های آبی و استخرهای سراسر کشور ارائه شده است بالغ بر 30 مدل می باشد.که عبارتند از:

1-تردمیل آبی - تردمیل هیدروتراپی - تردمیل استخری - تردمیل آب درمانی - تردمیل بیمارستانی - تردمیل توانبخشی
2-دوچرخه ثابت آبی - اسپینینگ آبی - دوچرخه هیدروتراپی - دوچرخه آبدرمانی - دوچرخه توانبخشی - دوچرخه بیمارستانی
3-آگوا بالانس برد - تخته تعادل - تعادل در آب
4-الپتیکال آبی - مون واکر آبی - رکاب زن آبی - اسکی فضایی آبی
5-استپ آبی - استپ ایروبیک - استپ ورزشی - تخته استپ - استپ بدنسازی - استپ یوگا
6-بارفیکس آبی - بارفیکس باشگاهی - ژیمناستیک در آب - بارفیکس بدنسازی
7-ترامپولین آبی- هیدروجامپ - جامپینگ آبی - ترامپولین هیدروتراپی
8-دوچرخه نشسته آبی - دوچرخه نشسته هیدروتراپی
9-انواع دمبل آبی - دمبل باشگاه آبی - وزنه آبی - دمبل باشگاهی
10-انواع هالتر آبی - میله هالتر - هالتر بدنسازی در آب - هالتر باشگاهی
11-دمبل آبی غلطکی
12-مقاومت پایی - توانبخشی اندام تحتانی
13-واکر آبی
14-نودل گردنی آبی - نک نودل
15-پارالل آبی - میله آبی
16-توئیستر آبی- مسگری آبی
17-پله هیدروجیم - پله استخر - پله ملوانی - پله آب
-تنظیم کننده ارتفاع هیدروجیم
19-صندلی آبی - صندلی حمام - صندلی استخری - صندلی هیدروتراپی - صندلی فیزیوتراپی
20-آگوا پل - میله تعادل
21-آگوا بالانس - تعادل در آب
22-ساق بند - نودل پا
23-مچ بند - نودل دست
24-ویت کاف - وزنه آبی - کیسه شنی آبی
25-کمربند شناوری-کمربند آبی-کمربند شنا - تیوپ آبی
26-ست شناوری کامل در آب و دویدن در قسمت عمیق استخر

که برای دیدن  فیلم طرز استفاده از وسایل می توانید ا

ینجا کلیک کنید که برای دیدن فیلم مراکز می توانید

اینجا کلیک کنید.

هیدروجیم باشگاه بدنسازی جدید در آب

هیدرومد: فضایی که در آن تمامی درمانی داخل آب صورت می گیرد.


جهت مشاهده سایت تخصصی تجهیزات ورزش درآب:
www.hydrogym.ir

ارسال به سراسر کشور


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: تمرین ,زانو ,استخر ,مبتلا ,عضلات ,وضعیت ,اصلی حرکت ,عضلات اصلی ,کردن زانو ,تکرار کنید ,حرکت کوادریسپس ,شروع تمرین برگردید ,استخر هیدرومد بایستید
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بصائر فعالیتهای شورای دانش آموزی دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی ????کاشت ناخن مینا???? صخره نوردی بر پیکره زندگی خانه مسافر پردیس خورموج معرفی کالا قندون طراحی مطب دندانپزشکی و دکوراسیون علیرضا جلایق ایران صدا